Bouwkundig

Bij het bouwkundig beheer staan wij er in het belang van de VvE voor dat met de voorzitter van de vergadering en/of technische commissie intensief wordt samengewerkt. Alle uit te voeren werkzaamheden voor storings- of klachtenonderhoud worden aan erkende aannemers en/of installateurs uitbesteed. De keuze van deze leveranciers is altijd aan de vergadering van eigenaars.

  • Regelmatig overleg met voorzitter en/of technische commissie over storings- of klachtenonderhoud;
  • Met voorzitter en/of technische commissie aan de vergadering van eigenaars rapporteren en door leden en/of derden noodzakelijk geachte onderhoudswerkzaamheden;
  • Afstemmen van begroting en bijdrage op de (lange termijn) bouwkundige kosten van de VvE en doen van voorstellen dienaangaande aan de vergadering;
  • Initiëren van planmatig/periodiek onderhoud wanneer de toestand van het gebouw daartoe, gezien parameters als het aantal klachten i.h.k.v. calamiteitenonderhoud, aanleiding geeft;
  • Opnemen en beoordelen van kleine onderhoudsklachten (calamiteiten) en opdragen aan aannemers van werkzaamheden ter verhelpen daarvan;
  • Controleren van facturen;
  • Steekproefsgewijze controle van werkzaamheden;
  • Aanvragen en beoordelen van offertes voor groot onderhoud (voorzienbaar);
  • Voeren van prijs- en bestekonderhandelingen, opdrachtverstrekking, voortgangsbewaking termijnfacturering door de aannemer en afhandelen garantieklachten aangaande groot onderhoud;
  • Opdragen en bewaken van service- en/of onderhoudsovereenkomsten voor gebouwgebonden installaties.

 

 

 

Terug