Financieel
 • Voeren van een volledige dagelijks actuele financiële administratie van de VvE;
 • Beheren van de afzonderlijke op naam van de VvE gestelde bankrekeningen;
 • Cash management van de VvE, dat wil zeggen het genereren van rente-inkomsten over de reservegelden van de VvE (*);
 • Bewaken en doorbelasten aan de leden en derden van de door de vergadering vastgestelde begroting i.e anderzijds aan de VvE verschuldigde gelden;
 • Treffen van betalingsregelingen met leden en derden ter sanering van schulden aan de VvE;
 • Opstellen van balans en resultatenrekening per ultimo het boekjaar, concept begroting en voorstel ledenbijdrage voor het nieuwe boekjaar;
 • Initiëren van controle door de kascontrolecommissie van kasbescheiden;
 • Aansluiten financiële feiten op de van de voorgaande bestuurder en/of administratief beheerder overgenomen administratie;
 • Financieel beheer van algemene ruimten;


  (*) De administratieve procedures zijn erop gebaseerd dat leden hun voorschotbijdrage zo veel mogelijk per automatische incassomachtiging óf per kwartaal aan de VvE voldoen (Per maand betalen d.m.v. bijv. periodieke overboeking is uiteraard ook mogelijk). Daardoor kunnen wij een effectief incassosysteem hanteren. De voordelen voor de VvE zijn:
  - besparing op administratiekosten en kosten van betalingsverkeer (bankkosten);
  - controleerbaarheid van geldstromen waardoor A) incasso van onverhoopte achterstanden en B) het genereren van rente-inkomsten door overboeking van overliquiditeit op een spaarrekening geoptimaliseerd worden.

 

Terug