Over Appartementbeheer Lavrijssen

Appartementbeheer Lavrijssen verleent diensten toegespitst op de zekerheid en continuïteit die een goed functionerende Vereniging van Eigenaars (VvE) biedt. Onze kernactiviteiten richten zich op een goede organisatie van de vereniging en degelijk financieel en bouwkundig beheer. Dat alles met inachtneming van de vele juridische aspecten rond VvE's. Uw appartement dient naast de functie van woning of commerciële ruimte ook die van investering. Indien u bij verkoop aan een potentiële koper kan aantonen dat de onderhoudsstaat van het appartementencomplex goed is terwijl de servicekosten gedurende meerjaren gelijk zijn gebleven én deze servicekosten marktconform zijn dan biedt dat houvast bij de prijsonderhandeling. Onze organisatie voegt met deze parameters waarde toe aan uw investering.

Onze visie is “laat ons het werk uitvoeren waarbij de (kader)leden(*) van de VvE ons controleren”.

Appartementbeheer Lavrijssen ondersteunt VvE's met de volgende (deel)taken:
1 juridisch/organisatorisch;
2 financieel;
3 bouwkundig;
4 overige en extra werkzaamheden.

In beginsel worden taken aan het beheer van een VvE opgelegd door de Wet, Akte- en Reglement van Splitsing en door de vergadering van eigenaars. Binnen dat kader kunt u van ons verwachten dat wij alles doen wat nodig is om uw VvE optimaal te laten functioneren. De belangrijkste werkzaamheden die daarmee gemoeid zijn staan in deze taakomschrijving vermeld.

De tarieven kunnen bij aanvang van ieder kalenderjaar worden aangepast met als uitgangspunt het door het C.B.S. te publiceren consumentenprijsindexcijfer C.P.I., op basis 1990=100. Benoeming van ons kantoor als beheerder geschiedt door de vergadering van eigenaars voor onbepaalde tijd. Wij streven naar vaste prijzen.


(*) Voorzitter en vice-voorzitter van de vergadering, Technische commissie, Kascontrolecommissie.

 

Terug